En tidning för alla nya i kommunen

En tidning för alla nya i kommunen

Tidningen NYiSTAN

Tidningen Ny i stan är en välkomst- och informationstidning i tabloidformat för dem som flyttar in i kommunen. Ny i stan innehåller artiklar, tips och reportage, kommuninformation, kartor om kommunen.

Ny i stan vill göra det lätt för den nyinflyttade i kommunen att snabbt bekanta sig med den nya hemorten. Ny i stan trycks helt i fyrfärg. Ny i stan distribueras veckovis till samtliga nyinflyttade över 16 år i kommunen under tolv månader fr.o.m. första distributionen.

© Copyright Tidningshuset Storstadspress AB | Dataskydd