En tidning för alla nya i kommunen

En tidning för alla nya i kommunen

Tidningen NYiSTAN

Tidningen Ny i stan är en välkomst- och informationstidning i tabloidformat för de som flyttar in i kommunen. Ny i stan innehåller artiklar, tips, reportage, nyttig kommuninformation och kartor med mera. Vilket hjälper och vägleder de nyinflyttade, att på ett snabbt och bekvämt sätt informera och bekanta sig med sin nya hemkommun. Många av våra tidningarna är ett samarbete mellan respektive kommuns informationsavdelning och Tidningshuset Storstadspress AB.

Tidningen trycks helt i fyrfärg och direktadresseras till hushållet i respektive kommun var fjortonde dag och når på så sätt alla nya kommuninvånare.

© Copyright Tidningshuset Storstadspress AB | Dataskydd