En tidning för alla nya i kommunen

En tidning för alla nya i kommunen

Tidningen Nyinflyttad

Nyinflyttad är resultatet av ett samarbete mellan respektive kommuns informationsavdelning och Tidningshuset Storstadspress AB. Innehållet framställs oftast av kommunens informationsavdelningar, ett innehåll som skall hjälpa de nyinflyttade att snabbt och bekvämt informera och bekanta sig med sin nya hemkommun.

Nyinflyttad distribueras till samtliga nya kommuninvånare över 16 år varje vecka i respektive kommun.

© Copyright Tidningshuset Storstadspress AB | Dataskydd